Rechtspositie AOW- gerechtigde werknemer veranderd in 2016

nov

30

november 30 , 2015 |

Rechtspositie AOW- gerechtigde werknemer veranderd in 2016

AOW- gerechtigde werknemer
Voor werkgevers wordt het aantrekkelijker om AOW gerechtigde werknemers in dienst te houden of te nemen. Vanaf 1 januari 2016 wordt de opzegtermijn van het contract teruggebracht tot één maand en de loondoorbetaling bij ziekte teruggebracht naar 13 weken in plaats van twee jaar. Deze maatregelen worden in 2018 geëvalueerd en dan wordt er gekeken of de loondoorbetaling bij ziekte eventueel wordt teruggebracht naar 6 weken.

In de publieke sector, dit was al het geval in de private sector, zijn werkgevers verplicht om bij een reorganisatie de AOW’ers als eerste te ontslaan. Daarnaast is een werkgever niet verplicht de uren van een AOW’er uit te breiden. Daarnaast hebben AOW’ers vanaf 2016 recht op het minimumloon. Als een cao van toepassing is dient de AOW ‘er hetzelfde cao loon te ontvangen als werknemers die hetzelfde werk doen. De werkgever kan het contract bij het bereiken van de AOW-leeftijd zonder tussenkomst van het UWV of de rechter opzeggen. Ook hoeft er geen transitievergoeding uitbetaald te worden. Als een AOW’er in vaste dienst wordt genomen gelden de ontslagregels, behalve dat er geen transitievergoeding uitbetaald dient te worden.