Premiekorting jongere werknemer vanaf 1 juli 2014

jul

2

juli 2 , 2014 |

Premiekorting jongere werknemer vanaf 1 juli 2014

Met ingang van 1 juli 2014 kan er gebruik gemaakt worden van de regeling ‘Premiekorting jongere werknemer’. Deze nieuwe, maar tijdelijke regeling betreft een korting op de af te dragen sociale verzekeringspremies voor in dienstgenomen jongeren die uit een WW of bijstandsuitkering komen. Indien u een werknemer in dienst neemt die aan de voorwaarden voldoet kan een korting van 3500,- euro per jaar verrekend worden met de af te dragen sv-premies. De regeling loopt van 1 juli 2014 tot en met 31 december 2017 maar mag per werknemer maximaal twee jaar worden toegepast.

De voorwaarden waar de werknemer aan moet voldoen:

  • De werknemer treed in 2014 of 2015 in dienst
  • De leeftijd bij indiensttreding 18 jaar of ouder, maar niet ouder dan 26 jaar
  • De werknemer had recht op een WW- of bijstandsuitkering voorafgaand aan het dienstverband
  • Het eerste contract wordt voor ten minste een half jaar afgesloten
  • In dit contract is een arbeidsomvang per week afgesproken van minimaal 32 uur en dit wordt ook gewerkt.
  • Het betreft een werknemer in het kader van de sv wetgeving, dus geen stagiaire of directeur grootaandeelhouder maar een werknemer met een regulier arbeidscontract.

Administratieve verplichtingen:

  • Bewaar voor de betreffende werknemer een verklaring van het UWV (doelgroep verklaring) of de gemeente in uw administratie, waaruit blijkt dat uw werknemer recht had op een WW- of bijstandsuitkering.
  • Bewaar tevens de schriftelijke arbeidsovereenkomst administratie.

Loonbureau.nl past deze korting toe indien zij door de werkgever op de hoogte wordt gesteld dat aan alle voorwaarden wordt voldaan.

Externe informatie:
Informatie premiekorting jongere werknemers (UWV)
Machtiging aanvraag doelgroepverklaring