Bijzonder Tarief

Bij extra inkomsten kan de medewerker te maken krijgen met het bijzonder tarief. Voorbeelden van uitkeringen waarbij het bijzonder tarief van toepassing is, zijn onder andere;
– Vakantiegeld
– Overwerk
– Dertiende maand / bonus
– Uitbetaling vakantiedagen (bij uit dienst)

De berekening van het bijzondere tarief is gebaseerd op het fiscale jaarsalaris van het voorgaande jaar. Als een medewerker in het lopende jaar in dienst treedt, wordt het aanvangssalaris omgerekend naar een jaarsalaris.

Wij hanteren hiervoor de volgende werkwijze;

1. Voor vaste medewerkers
Bij medewerkers die in het lopende jaar in dienst zijn gekomen, berekenen wij het jaarloon als volgt; maandloon x 12 + vakantiegeld/eindejaarsuitkering = jaarloon
(voorbeeld; als een medewerker op maandbasis een brutosalaris heeft van €2.000,- exclusief vakantiebijslag is de berekening als volgt; €2.000,- x 12 = €24.000,- + 8 % vakantiebijslag. Het jaarloon is dan €25.920)

2. Voor oproep medewerkers
Bij medewerkers die in het lopende jaar in dienst zijn gekomen, berekenen wij het jaarloon als volgt; de periodes die wij reeds verwerkt hebben, rekenen wij om naar een reëel jaarsalaris.
(voorbeeld: als een medewerker in februari en maart heeft gewerkt, rekenen we deze om naar een jaarloon inclusief vakantiegeld en eventuele eindejaarsuitkering)

Het is aan de werkgever om het jaarloon in te schatten bij nieuwe medewerkers. Het kan zijn dat je een afwijkend jaarloon wilt aanhouden als werkgever. Je kunt dit aangepaste jaarloon aan ons doorgeven zodat wij deze kunnen verwerken. Mochten wij geen aangepast jaarloon ontvangen, dan berekenen we deze op basis van bovenstaande werkwijze.