Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
De Autoriteit Persoonsgegevens is het zelfstandig bestuursorgaan dat in Nederland bij wet als toezichthouder is aangesteld voor het toezicht houden op het verwerken van persoonsgegevens. Alle lidstaten van de EU hebben een eigen instantie, soortgelijk aan de AP. De AP ziet toe op de naleving van de AVG.

Website AVG