Gegevens werkgevers in VLEP door fout AZL op straat

jan

29

Gegevens werkgevers in VLEP door fout AZL op straat

Vandaag heeft de nieuwe pensioenuitvoerder de administratie- en salariskantoren per email aangeschreven over de brieven die de aangesloten werkgevers binnenkort gaan ontvangen. Per abuis was de complete mailing met de adres gegevens van 730 werkgevers bijgesloten. Ook Loonbureau.nl heeft deze brieven ontvangen waardoor zij ongevraagd in het bezit is gekomen van alle werkgeversnamen met adresgegevens van bedrijven die zijn aangesloten bij het bedrijfstakpensioenfonds voor Vlees, Vleeswaren, Gemaksvoeding en Pluimveevlees (VLEP). 13 minuten later heeft AZL nog geprobeerd het bericht technisch in te trekken maar toen was het kwaad al geschied.

AZL maakt met deze fout een hele slechte beurt, zij is nog geen maand de pensioenuitvoerder voor VLEP wat voorheen bij Syntrus Achmea was ondergebracht. Gegevens die op straat terecht komen is natuurlijk een doodzonde. Ook al zijn het deze keer ‘enkel’ adresgegevens van werkgevers, iedereen weet dat het de volgende keer de gegevens van deelnemers kunnen zijn. AZL beschikt over de persoonsgegevens van bijna 1 miljoen deelnemers in 51 pensioenregelingen waaronder Levensmiddelen, TrueBlue, BpfTex en MITT. Vanuit AZL is nog geen reactie gekomen op deze fout en hoe zij hier mee om zullen gaan. Wij rekenen er op dat zij de werkgevers op de hoogte zullen stellen van deze blunder en hun vertrouwen proberen terug te winnen.

29 januari 2018, Loonbureau.nl