SF Bloemendetailhandel gaat wetgeving toch respecteren

sep

24

SF Bloemendetailhandel gaat wetgeving toch respecteren

Sociaal Fonds Bloemendetailhandel gaat wetgeving toch respecteren

Eerder dit jaar heeft het Sociaal Fonds (SF) een wijziging aangekondigd die niet in lijn was met de wetgeving. Onrechtmatig werd de premie met terugwerkende kracht over het hele jaar gemiddeld. Loonbureau.nl heeft het fonds op 1 juli jl. hierover aangesproken. Uit de eerste summiere reactie van de directie van Vereniging Bloemist Winkeliers (VBW) en later ook vanuit de fondsmanager bij uitvoerder Syntrus Achmea bleek dat het bestuur de praktische kant belangrijker vond dan het respecteren van de wetgeving. Uiteraard is dit een opmerkelijk standpunt voor een organisatie die juist diezelfde wetgeving gebruikt om niet georganiseerde werkgevers te verplichten tot deelname. Na aandringen van loonbureau.nl zou het bestuur hier begin september over vergaderen. Hoewel loonbureau.nl tot op heden niet op de hoogte is gebracht van de uitkomst hebben wij wel signalen ontvangen dat het bestuur voor een premie inning heeft gekozen vanaf 1 juli. Hiermee wordt de CAO wel gerespecteerd.

SF Bloemendetailhandel lijkt zich te hebben hersteld, maar heeft tot op heden verzuimd dit goed te communiceren naar alle partijen. Daarnaast is dit een wijziging die na de feitelijke ingangsdatum valt waardoor vele werkgevers alle stroken weer moeten corrigeren. Loonbureau.nl heeft het op 1 juli gemeld, als het bestuur op dat moment adequaat haar fout had hersteld was er niets aan de hand geweest, nu zadelt zij de branche op met onnodige kosten die correcties in de loonadministratie met zich meebrengt.

Loonbureau.nl komt het vaker tegen dat fondsen zich niet aan hun eigen CAO houden. Soms ontbreekt het aan kennis en professionaliteit, of is de haalbaarheid bij hun uitvoerder niet gecontroleerd. Voor loonbureau.nl is het onacceptabel als organisaties die de AVV gebruiken om werkgevers verplicht te laten deelnemen, zich zelf niet aan de regels houden. Het kan echter ook anders, zo zijn er ook bestuursleden van fondsen die in een voortraject juist gebruik maken van de expertise van loonbureau.nl. Dit juichen wij dan ook toe.

Michiel van Boxtel
Loonbureau.nl