Regelingen m.b.t. COVID-19 (Corona)

apr

7

Regelingen m.b.t. COVID-19 (Corona)

NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid)
Bij een omzetverlies vanaf 1 maart van tenminste 20% is een aanvraag mogelijk die geldt voor 3 maanden. Deze regeling is i.p.v. de werktijdverkorting (WTV) die echter voor diegene die vroeg hebben aangevraagd nog wel 6 weken kan gelden. Vanaf maandag 6 april via UWV aan te vragen.

Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers)
Regeling voor zelfstandig ondernemers, waaronder o.a.  ZZP’ers en DGA’s, die vanaf heden aan te vragen bij de gemeente waarin je woonachtig bent. Vooralsnog loopt deze regeling tot 1 juni.

TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19)
Onder meer bekend onder noemer noodloket eenmalige tegemoetkoming van €4000,- om vaste lasten te kunnen betalen. Aanvraag mogelijk vanaf 27 maart voor bedrijven waarvan de hoofdactiviteiten staan vermeld in de beleidsregel.

Belastingmaatregelen
Uitstel van betalingen van 3 maanden na indiening verzoek bij de belastingdienst voor loonheffingen, omzetbelasting (BTW), inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.

Go (Garantie Ondernemersfinanciering)
Bedoeld voor ondernemers die problemen krijgen bij lening van de bank. Regeling loopt via banken welke vermeld staan op website RVO.

Qredits
Microkredieten voor startende ondernemers en kleine bedrijven. Uitstel tot aflossing en daardoor rentekorting ontvangen.

BMKB (Borgstelling MKB-kredieten)
Ministerie van EZK staat borg voor kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen voor overbruggingskrediet of verhoging rekening courant-krediet.

BL (Borgstelling MKB- Landbouwkredieten)
M.i.v. 18 maart kunnen agrarische ondernemers met liquiditeit problemen als gevolg van uitbraak Covid-19 bij hun bank werkkapitaal kredieten aanvragen.

Overige maatregelen
Toeristenbelasting , coulance vastleggen schriftelijk contact, aanpassing herziening hoge-WW-premie bij overwerk, uitstel bij pensioenfondsen mogelijk.