Payroll

Aanmelden voor payrollcert-logos
 
Flexibel met payroll tegen een vaste kostprijs
Een traditioneel dienstverband is niet altijd de meest passende oplossing. Een alternatief is een medewerker op payroll basis aannemen. Hoewel Payroll in het Engels eigenlijk staat voor de loonlijst waar de vaste werknemers op staan wordt dit woord in Nederland juist gebruikt voor werknemers die juridisch een andere werkgever hebben. Bij payroll gaat het payrollbedrijf een arbeidsovereenkomst aan met de medewerker die vervolgens wordt uitgeleend naar de opdrachtgever.

Wat is het verschil met uitzenden?
Juridisch is er weinig verschil met uitzenden, bij payroll wordt er gebruik gemaakt van de zelfde wetgeving. We spreken doorgaans van uitzenden als het uitzendbureau ook een rol heeft gespeeld in het werven van het personeel en we spreken van payrolling als de opdrachtgever zelf reeds een medewerker heeft gevonden. Payrolling is goedkoper als uitzenden omdat er bij deze vorm geen kosten voor werving en selectie in rekening hoeven te worden gebracht.

Is payroll goedkoper?
Dat kan maar zeker niet zondermeer. In bepaalde sectoren zijn hoge bedrijfstakpremies die bij payrolling niet aan de orde zijn en dan kan payrolling fors goedkoper zijn. Voorbeelden hiervan zijn de sectoren afbouw, schilders, timmerbedrijven, dakdekkers, …. Voor een aantal andere sectoren liggen de kosten weer heel dicht bij elkaar, voorbeelden hiervan zijn de bouwnijverheid, metaal en vervoer. Overigens krijgt een payrollkracht het zelfde loon als een werknemer die rechtstreeks in dienst is, de besparing zit echt in de bedrijfstakpremies. Er zijn ook vele branches waar payrolling juist duurder is, voorbeelden hiervan zijn de horeca, detailhandel en bedrijven zonder CAO verplichtingen.

Wat is het grootste voordeel van payroll?
Payroll heeft vooral zijn kracht op het gebied van flexibiliteit en zekerheid. In de eerste 78 weken dat de werknemer werkt kan er op ieder moment gestopt worden of kunnen de uren naar beneden worden bij gesteld. Het is dus veel flexibeler dan een oproepcontract, immers zelfs een oproepkracht kan na een half jaar niet zomaar naar huis gestuurd worden. De zekerheid zit in de kosten, een opdrachtgever weet vooraf wat de kosten per productief uur zijn. Bij ziekte, vakantie of geen werk vallen direct alle kosten weg. Voor een regulier dienstverband is ziekte wel te verzekeren, maar de eerste maand is doorgaans voor risico van de werkgever. Voor kleine werkgevers kan dit risico veel zorgen geven, die met payroll zijn opgelost.

Waarom payroll via loonbureau.nl? 
Loonbureau.nl biedt naast loonadministratie ook payroll oplossingen aan. Haar payroll diensten worden uitgevoerd door haar zusterbedrijf Flexation. Hierbij wordt de NBBU CAO gevolgd en daarnaast is Flexation NEN-4400-1 gecertificeerd en geregistreerd bij Stichting Normering Arbeid. Uiteraard is Flexation in het bezit van een G-rekening dus door storting van 25% (of 20% bij btw verlegd) kunnen inleners gevrijwaard worden van de ketenaansprakelijkheid voor de afdracht van belasting en premies. Vanwege de ketenaansprakelijkheid is het heel belangrijk dat u zaken doet met een betrouwbare partij, immers u blijft anders verantwoordelijk voor alle afdrachten. Vanaf 2016 zijn inleners zelfs verantwoordelijk voor een eerlijke beloning van de medewerker. Met Loonbureau.nl en Flexation heeft u deze zekerheid, wij werken volgens de regels en zorgen voor een beloning die recht doet aan de werknemer. Daarnaast is er bedrijfsvoering die de continuïteit waarborgt, onder andere door de inzet van een kredietverzekering zal Flexation nimmer in problemen komen door faillissementen van opdrachtgevers.

Is Flexation geen uitzendbureau?
Hoewel Flexation een 100% zusterbedrijf van loonbureau.nl is werkt Flexation sinds 2015 niet enkel voor de klanten van Loonbureau.nl. Flexation is tevens een franchise formule voor uitzendbureaus waarbij Flexation de volledige payroll, facturatie, debiteuren en risicobeheer van het uitzendbureau overneemt. Het uitzendbureau kan zich hierdoor volledig op de werving richten. Uitzendbureaus die zich aansluiten bij Flexation kunnen meer zekerheid aan hun klanten bieden en door de gecombineerde kracht snel doorgroeien.

Aanmelden voor payroll