Loonbureau.nl op Facebook

dec

9

december 9 , 2014 |

Loonbureau.nl op Facebook









Facebook wordt door loonbureau.nl sinds enkele maanden ingezet om nieuws rond wetgeving en CAO’s te communiceren. Denk hierbij aan loonsverhogingen, wetswijzigingen, maar ook fondsen die zich niet aan de regels houden kunnen het onderwerp vormen zoals recentelijk is gebeurd met de onrechtmatige premie inning van het sociaalfonds voor bloemendetailhandel. Middels facebook kunnen bezoekers de relevante informatie eenvoudig delen met hun relaties die wellicht met dezelfde CAO te maken hebben. Binnenkort zal hier tevens een film op te vinden zijn over de werkkostenregeling, later zal film vaker worden ingezet als communicatiemiddel om zo zware regelgeving, licht verteerbaar te maken.

Volg loonbureau.nl op facebook en blijf zo op de hoogte!