Over Loonbureau.nl

Loonbureau.nl is een innoverend salarisservicebureau voor zowel kleine als grote werkgevers. Door haar frisse kijk op interne processen en de eigen automatisering weet Loonbureau.nl haar dienstverlening optimaal neer te zetten. Een perfecte service met een persoonlijke benadering tegen een scherpe prijs.

De intern ontwikkelde systemen waar Loonbureau.nl gebruik van maakt zorgen voor een korte verwerkingstijd en monitoren onderhuids de verwerkingsdata op vele punten om zo de kwaliteit te borgen. Dankzij deze werkwijze kan alle aandacht worden besteed aan het persoonlijk begeleiden van jou als klant.

De werkwijze van Loonbureau.nl is uniek in haar sector, het is dan ook niet verrassend dat Loonbureau.nl één van de snelst groeiende loonverwerkers van Nederland is. In alle sectoren is Loonbureau.nl actief, of het nu gaat om een winkelketen met duizend werknemers, een uitzendbureau met tien werknemers of een bouwbedrijf met één werknemer, bij Loonbureau.nl is de salarisadministratie in goede handen.

Vraag direct het informatiepakket aan