Instructie portal

De portal mijn.loonbureau.nl is in het leven geroepen met als doel de kwaliteit en volledigheid van de aangeleverde gegevens te waarborgen. Zo worden bijvoorbeeld onjuiste BSN nummers direct tijdens de aanlevering opgemerkt. Mutaties kunnen nog altijd via een eenvoudige email verstuurd worden, de portal is vooral bedoeld voor de aanlevering van nieuwe werkgevergegevens en de gegevens van nieuwe werknemers of dienstverbanden.

In een later stadium zal het inzien van de verloningsbestanden ook beschikbaar komen inclusief een archief van oudere periodes. Zodra dit gereed is zullen alle werkgever administraties toegang krijgen tot mijn.loonbureau.nl daaraan voorafgaand zal de toegang gefaseerd in gaan en zullen werkgevers in overleg en op uitnodiging van loonbureau.nl toegang krijgen tot deze nieuwe vorm van aanlevering.