Gezagsverhouding partner DGA/eigenaar

Indien de levenspartner van de eigenaar of directeur grootaandeelhouder(DGA) in dienst komt kan dit gevolgen hebben voor de loonadministratie. Een partner van de eigenaar/DGA is in beginsel namelijk niet verzekerd voor de SV verzekeringen omdat er geen gezagsverhouding bestaat. Dit houdt in dat er voor de partner geen SV-premies worden afgedragen en de partner ook geen beroep kan doen op de WW of WIA bij werkeloosheid of arbeidsongeschiktheid.

Onder bijzondere omstandigheden kan een partner toch in de SV verzekeringen vallen mits de partner vergelijkbaar als andere werknemers wordt behandeld en beloond. Uiteraard moet dit ook aannemelijk te maken zijn. Hoewel de belastingdienst op hun site geen duidelijke uitleg over deze situatie heeft, is er in het verleden een rechtszaak geweest waarin de uitspraak duidelijk maakt dat het afdragen van premie niet zondermeer recht geeft op een uitkering. Kijk dus goed of het wel verstandig is om SV premies af te dragen of overweeg een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten.