UWV

UWV 

UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Het UWV is een overheidsinstantie die belast is met uitvoering van de werknemersverzekeringen, zoals de WW, WIA, WAO, WAZ, Wazo en Ziektewet. Zij beoordelen of er recht is op een uitkering en zijn ook verantwoordelijk voor de uitbetaling.

Daarnaast heeft het UWV de taken overgenomen van het vroegere CWI en diens voorganger het arbeidsbureau en heeft dus ook een actieve taak om mensen aan het werk te helpen. Naast de site werkt.nl heeft het UWV subsidie mogelijkheden om moeilijk plaatsbare werkzoekende aan het werk te helpen. Verder is het UWV het aanspreekpunt voor ontslagvergunningen.

Het UWV werkt in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het UWV is ontstaan uit een samenvoeging van GAK, GUO, CADANS, SFB en SFS en die els weer zijn ontstaan uit de bedrijfsverenigingen. Daarnaast is het vroegere CWI in het UWV opgegaan.

UWV website