Payroll

Payroll
Bij payroll of payrolling wordt een medewerker in geleend via een derde partij, de medewerker is dus niet in dienst bij het bedrijf waar de medewerker werkzaam is. Bij deze constructie wordt doorgaans gebruik gemaakt van de wetgeving die oorspronkelijk is bedoeld voor uitzendbureaus. Juridisch is er weinig verschil met uitzenden. We spreken doorgaans van uitzenden als het uitzendbureau ook een rol heeft gespeeld in het werven van het personeel en we spreken van payrolling als de opdrachtgever zelf reeds een medewerker heeft gevonden. Payrolling is goedkoper als uitzenden omdat bij deze vorm er geen kosten voor de werving en selectie in rekening hoeven te worden gebracht.

Loonbureau.nl biedt naast loonadministratie ook payroll oplossingen aan. Voor payrolling is het van groot belang dat de partij waarmee gewerkt wordt gecertificeerd is en zich aan de regels houdt. Via de wet ketenaansprakelijkheid en vanaf 2016 via de Wet Aanpak Schijnconstructies is de inlener verantwoordelijk voor een juist loon en voor de afdrachten naar de Belastingdienst. Indien een payroll bedrijf in gebreken blijft kan de medewerker en de Belastingdienst bij u aankloppen.

Uitleg payrolldiensten loonbureau.nl