Eigenrisicodragerschap

Eigenrisicodragerschap
Een werkgever heeft de keuze om de ZW en/of WGA elders te verzekeren, maar in beginsel is een werkgever via het UWV verzekerd. Voor deze twee premies kan de werkgever eigenrisicodrager worden wat feitelijk inhoud dat deze verzekering niet meer via het UWV loopt. Voor de WGA waren in 2015 20% van alle werkgevers eigenrisicodrager voor de WGA, voor de ZW lag dit op 1,7%. Omdat het om zeer kleine verschillen gaat maar wel een administratieve last met zich meebrengt raadt loonbureau.nl dit af voor kleinere werkgevers, maar voor grotere werkgevers kan dit wel interessant zijn.

Risico bij faillissement verzekeraar
Onderschat is het risico dat de verzekeraar failliet gaat, en dit is toch wel degelijk een groot risico. In het verleden is hier een voorbeeld van geweest waarbij het UWV nieuwe schades voor zijn rekening heeft genomen vanaf het faillissement, maar lopende gevallen zijn voor rekening van de werkgever gekomen. Voor een WGA verzekering kan dit een doorbetaling van het loon voor 10 jaar betekenen, voor een kleine onderneming kan dit de nekslag uit een onverwachte hoek betekenen.

Fouten in aanvraag of opzegging
Helaas gaat het vaak mis bij de aanvraag of opzegging waardoor veel werkgevers dubbel verzekerd zijn of een onjuiste premie afdragen. Loonbureau.nl controleert jaarlijks aan de hand van de WHK beschikking of alle gegevens kloppen met de beschikking, het is daarom van groot belang dat haar jaarlijks een kopie/scan wordt toegestuurd.