Dienstbetrekking

Wat is een dienstbetrekking
Een dienstbetrekking is een arbeidsverhouding die is gebaseerd op een overeenkomst tussen een werkgever en een werknemer over de manier waarop de werknemer tegen betaling werk verricht. Deze overeenkomst is meestal schriftelijk vastgelegd, maar kan ook mondeling of stilzwijgend tot stand komen.

Echte dienstbetrekking
Een echte dienstbetrekking heeft de volgende kenmerken:

  • De werknemer heeft zich verplicht om persoonlijk voor de werkgever te werken.
  • De werkgever is verplicht om de werknemer voor het werk loon te betalen.
  • Tussen de werknemer en de werkgever bestaat een gezagsverhouding.

Fictieve dienstbetrekking
Als er geen sprake is van een echte dienstbetrekking, kan de arbeidsrelatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer een fictieve dienstbetrekking zijn. Een fictieve dienstbetrekking en een echte dienstbetrekking worden voor de loonheffingen op dezelfde manier behandeld. U past voor het inhouden en betalen van loonheffingen dezelfde regels toe als bij echte dienstbetrekkingen.

Voorbeelden van fictieve dienstbetrekking zijn bv leerlingen en stagiairs en meewerkende kinderen.