Contract Ketenbepaling

Wat is ketenbepaling
1. De ketenbepaling is bedoeld om werknemers meer zekerheid te bieden bij het aangaan van flexibele arbeidsrelaties. Door deze regeling ontstaat er bij het vierde opeenvolgende contract voor bepaalde tijd automatisch een contract voor onbepaalde tijd.

2. Dit is ook het geval als meerdere contracten voor bepaalde tijd de termijn van 2 jaar overschrijden. Dit wordt 3 jaar per 1 januari 2020. WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) Zit er tussen twee tijdelijke contracten een periode van meer dan zes maanden, dan begint de keten opnieuw. De werkgever kan niet zomaar van de ketenregeling afwijken, zelfs niet als de werknemer hiermee instemt.

Overeenkomsten zonder vaste uren per maand (of kleiner tijdvak) worden vanaf 2020 aangemerkt als oproepovereenkomsten, zo ook min-max contracten. Deze medewerkers hebben recht op een aanbod voor vaste uren zodra ze een jaar in dienst zijn. Medewerkers die reeds langer in dienst zijn dienen voor 1 februari 2020 een aanbod van hun werkgever te ontvangen. Deze nieuwe regels zullen een grote impact hebben op de sectoren waar veelvuldig met flexibel inzetbaar personeel wordt gewerkt. Wij adviseren om dit aanbod schriftelijk te doen en afwijzingen ook schriftelijk vast te leggen.