Arbeidsovereenkomst

Wat is een arbeidsovereenkomst
Een arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.

Wat staat er in de arbeidsovereenkomst
In een arbeidsovereenkomst staan de afspraken tussen werkgever en werknemer. Je hebt een arbeidsovereenkomst (arbeidscontract) als je in dienst bent van een werkgever en loon krijgt. Je bent dan in loondienst. Dit heet ook wel dienstverband of dienstbetrekking.

Inhoud arbeidsovereenkomst
Onder andere:

 • de naam en woonplaats van werknemer en werkgever;
 • de plaats of plaatsen waar je werkt;
 • functie of het soort werk dat u doet;
 • de datum van indiensttreding;
 • de duur van het contract (bij een tijdelijk contract);
 • hoeveel uur je werkt (per dag of per week);
 • de hoogte van je salaris en wanneer dit wordt uitbetaald;
 • (eventueel) de lengte van uw proeftijd;
 • de hoogte van de vakantietoeslag;
 • het aantal vakantiedagen;;
 • de duur van de opzegtermijn;
 • (eventueel) uw pensioenregeling;
 • (eventueel) uw concurrentiebeding;
 • uw collectieve arbeidsovereenkomst (cao) als die van toepassing is.

Schriftelijke arbeidsovereenkomst
Je kunt een arbeidsovereenkomst schriftelijk of mondeling afsluiten. Het is wel verstandig een arbeidsovereenkomst schriftelijk vast te leggen.