Anoniementarief

Wanneer pas je het anoniementarief toe
Je past het anoniementarief toe als je de identiteit van de werknemer niet kunt vaststellen. Zie BSN/sofinummer.
Behalve het BSN moet je ook de naam, adres en woonplaats van de werknemer door hebben gekregen.
Het vaststellen van de identiteit moet voor de indiensttreding plaatsvinden. De verplichting de identiteit van een werknemer vast te stellen wordt verificatieplicht genoemd.

Wat is het anoniementarief
Als je het anoniementarief toepast houdt je 52% loonbelasting/premie volksverzekeringen in.
Bovendien houdt je geen rekening met:

  • De loonheffingskorting
  • Het maximumpremieloon voor de premies werknemersverzekeringen
  • Het maximumbijdrageloon voor de werkgeversheffing Zvw
  • Het maximumbijdrageloon voor de bijdrage Zvw