Afdrachtverminderingen

Wet vermindering afdracht en premie voor de volksverzekeringen (WVA)
Op grond van bovenstaande wet hoef je voor sommige werknemers minder loonbelasting/premie volksverzekeringen en eindheffing betalen.

    Je hebt twee afdrachtverminderingen:

  • afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk
  • afdrachtvermindering zeevaart

Speur- en ontwikkelingswerk (S&O)
De afdrachtvermindering S&O is gebaseerd op de loonkosten van werknemers die speur- en ontwikkelingswerk doen, en op de overige kosten en uitgaven voor speur- en ontwikkelingswerk. Om in aanmerking te kunnen komen voor een afdrachtvermindering S&O, moet u een zogenoemde S&O-verklaring hebben. Je vraagt deze verklaring zelf aan bij RVO.

RVO hanteert overigens de term WBSO (Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk) in plaats van de term S&O.

Afdrachtvermindering zeevaart
Je kunt de afdrachtvermindering zeevaart toepassen als je loon betaalt aan zeevarenden die werken op een schip dat aan bepaalde voorwaarden voldoet.