Monthly Archives: december 2014

dec

10

december 10 , 2014 |

Bijzonder tarief 2015

Voor 2015 is het bijzonder tarief aangepast om naheffingen in de inkomstenbelasting te voorkomen. Dit zal er iets anders uitzien

Lees meer

dec

9

december 9 , 2014 |

Loonbureau.nl op Facebook

Facebook wordt door loonbureau.nl sinds enkele maanden ingezet om nieuws rond wetgeving en CAO’s te communiceren. Denk hierbij aan loonsverhogingen,

Lees meer

dec

8

december 8 , 2014 |

Werkkostenregeling 2015

Vanaf 2015 is de werkkostenregeling verplicht voor iedere werkgever. In de onderstaande film legt Michiel van Boxtel in 8 minuten uit wat dit voor u betekent.

Onbelast in 2015
Zoals in de film wordt verteld is het van belang om een beeld te hebben wat zondermeer onbelast blijft en dus ook niet ten koste gaat van de vrije ruimte.
Hieronder een kort overzicht.

 • Reiskosten tot 19ct per kilometer
 • Openbaarvervoer
 • Mobiel en laptop indien noodzakelijk
 • Verblijfskosten en consumpties tijdens dienstreizen
 • Zakelijke etentjes
 • Personeelskorting (max 20% / 500,-)
 • Werkkleding
 • Opleidingen en vakbladen
 • Rouwkrans en fruitmand
 • Verstrekking consumpties op de werkplek
 • Personeelsfeesten op de werkvloer (locatie)

Concernregeling
In de film stipt Michiel de concernregeling aan, vanaf 2015 mag de werkkostenregeling namelijk ook op concernniveau worden toegepast. Indien u kiest voor de concernregeling geldt dit voor elk bedrijf binnen uw concern. We hebben het dan over bedrijven die voor het hele kalenderjaar met een belang van minimaal 95% aan elkaar verbonden zijn. Bij het toepassen van de concern regeling is de vrije ruimte 1,2% over de totale loonsom binnen het concern. Het maakt de optimale benutting van de vrije ruimte dus makkelijker. De eventuele eindheffing wordt aangegeven en afgedragen in het bedrijf met de hoogste loonsom. Indien met de WKR tool wordt gewerkt is één registratie voor het hele concern voldoende.

Gebruik de WKR tool voor het registreren van vergoedingen en verstrekkingen