1,5% verhoging voor de CAO Metaal & Techniek

okt

3

oktober 3 , 2014 |

1,5% verhoging voor de CAO Metaal & Techniek

De CAO Metaal & Techniek schrijft per 1 oktober 2014 een verhoging van 1,5% voor van de salarisschalen en de feitelijke lonen.

Omdat er voor deze CAO een AVV (algemeen verbindend verklaard) is afgegeven door het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid is deze verhoging verplicht voor alle bedrijven die onder de werkingssfeer van de CAO vallen.

Loonbureau.nl probeert te ondersteunen door haar klanten en andere belangstellenden op de hoogte te houden van bijvoorbeeld collectieve verhogingen zover die bij haar bekend zijn. De volledige CAO is hier na te lezen.

Klanten van Loonbureau.nl ontvangen automatisch een email zodra er wijzigingen in hun CAO zijn.