Kengetallen

Kengetallen per jaar

Een overzicht van de belangrijkste normbedragen en percentages per jaar.


Kengetallen 2019

2019

Vrije ruimte werkkostenregeling (WKR): 1,2%
Algemene premies
WW: 3,25%
WIA: 6,97%
ZW: 0,43%
Whk: werkgever specifiek (publicatie whk 2019 staatscourant)
Sectorpremie: sector afhankelijk (publicatie sectorpremie 2019)
ZVW regulier: 6,95%
ZVW bijdrage: 5,70%

Normbedrag
Verstrekte maaltijd: € 3,35 per maaltijd
Huisvesting en inwoning: € 5,55 per dag
Onbelaste km vergoeding: € 0,19 per km
Maximale vergoeding verhuiskosten: € 7.750,00

Beslag zorgpremie CAK: 138,50

Maximum vrijwilligers vergoeding
Per maand: € 170,-
Per jaar: € 1.700,-

Gebruikelijk loon DGA
€ 45.000,-

Wettelijk minimumloon
Per maand: € 1.615,80
Totaal overzicht…

Loonkostenvoordeel
Nadere informatie volgt…

Lage inkomensvoordeel (LIV)
Nadere informatie volgt…

Jeugd-LIV
Nadere informatie volgt…

Kengetallen 2018

2018

Vrije ruimte werkkostenregeling (WKR): 1,2%
Algemene premies
WW: 2,85%
WIA: 6,77
ZW: 0,41%
Whk: werkgever specifiek (publicatie whk 2019 staatscourant)
Sectorpremie: sector afhankelijk (publicatie sectorpremie 2019)
ZVW regulier: 6,90%
ZVW bijdrage: 5,65%

Normbedrag
Verstrekte maaltijd: € 3,35 per maaltijd
Huisvesting en inwoning: € 5,55 per dag
Onbelaste km vergoeding: € 0,19 per km
Maximale vergoeding verhuiskosten: € 7.750,00

Beslag zorgpremie CAK: 136,67

Maximum vrijwilligers vergoeding
Per maand: € 150,- euro
Per jaar: € 1.500,- euro

Gebruikelijk loon DGA
€ 45.000,-

Wettelijk minimumloon
Per maand: € 1.594,20
Totaal overzicht…

Loonkostenvoordeel*
Maximumbedrag oudere werknemer: € 6.000,-
Maximumbedrag arbeidsgehandicapte werknemer: € 6.000,-
Maximumbedrag doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden: € 2.000,-
Maximumbedrag herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer: € 6.000,-
* Berekend over 2018 uitbetaling in 2019.

Lage inkomensvoordeel (LIV)
Grenswaarde hoog: € 9,82 tot en met € 10,81
Maximumbedrag hoog: € 2.000,-
Grenswaarde laag: € 10,82 tot en met € 12,29
Maximumbedrag laag: € 1.000,-
Meer uitleg…

Jeugd-LIV
Maximale compensatie 18 jarige: € 478,40
Compensatie per veloond uur: € 0,23
Maximale compensatie 19 jarige: € 582,40
Compensatie per veloond uur: € 0,28
Maximale compensatie 20 jarige: € 2.121,60
Compensatie per veloond uur: € 1,02
Maximale compensatie 21 jarige: € 3.286,40
Compensatie per veloond uur: € 1,58
Meer uitleg…